Годишни финансови отчети

Тук можете да намерите годишните доклади, изготвени по реда на чл. 40, ал. 20 от ЗЮЛНЦ на Фондация “Приятелска подкрепа”:

2017 г.

2018 г.

Comments are closed.