ЕВРОЕКОИНТЕЛЕКТ  Навигация: Проектът English
 
Copyright © 2006
Фондация "Приятелска подкрепа"
Всички права запазени!

 

Проектът е финансиран от фондация "Екообщност".

Добре дошли!

Добре дошли на сайта на проект “Евроекоинтелект”!

Този проект бе реализиран от фондация “Приятелска подкрепа”, град Русе в периода от 01.12.2005 г. до 30.06.2006 г. с методическата помощ и финансовата подкрепа на фондация “ЕкоОбщност”, гр.София по Програма “Местни екоинициативи” в партньорство с 14 организации и институции.

Досегашен опит

От 2004 г. фондация “Приятелска подкрепа” развива екологична образователна дейност по отношение популяризиране уникалността на ПП "Русенски лом” и другите природни забележителности в района сред подрастващите и учащите се от училищата на Русенска област, като приоритетно работи с децата и младежите в неравностойно социално положение и здравословно състояние, настанени в институции.

Проблемите по опазването на околната среда и защитата на природата са сред основните цели за работа на организацията и нейните партньори.  След успешното реализиране на проекта “Млади приятели на природата” през 2005/2006г., децата участващи в него бяха изключително удовлетворени от своите постижения и интересните инициативи. Те изразиха силно желание да продължим дейностите по опазване на природата и поддържане на ПП “Русенски лом” и други природни забележителности в региона.

Проблемите

Общуването с природата ни направи по-отговорни, по-толерантни, по-общителни и същевременно непримирими към случаите, свързани с разрушаване на вече изграденото, със замърсяванията на околната среда и унищожаването на ценни растителни видове, незаконната сеч и т.н. На такива случаи се натъкнахме в защитената местност “Топчийско дере” около природната забележителност “Юч пещера”. Това ни накара да насочим следващите си усилия и екоакции в тази местност, която е и част от маршрута “От Перперикон до Побит камък”. Заварихме занемарени съоръжения, които имат важно значение за живота в района (“Малката чешма” и моста към Етнографския музей) и решихме, че тяхното възстановяване ще даде възможност на стотици туристи да се запознаят с културно-историческото наследство и природните забележителности на това красиво и малко познато кътче от България. При осъществяването на проекта установихме, че проблемите, свързани с опазване на околната среда, природното и културно наследство и устойчивото развитие на общността са особено актуални в селските райони. Хората, живеещи там на практика нямат нужната екологична култура. Оказа се и че пчеларите нямат професионална информация за биологичното пчеларство, а то е твърде перспективен отрасъл за България, известна като една от страните в Европа, произвеждаща най-качествен мед. Много от тях бяха настроени да прекратят пчеларската си дейност, което би довело до неблагоприятни последици за опрашеваемостта на растенията и поддържане на биологичното равновесие. От направените от нас справки се оказа, че информацията и обучението за практикуване на биологично пчеларство в големи пчеларски райони, каквито са Дунавски регион и Лудогорието не е предмет на държавна политика. Няма разработена стратегия за въвеждане на българските пчелари в биологичното пчеларство. Професионално обучение се провежда единствено в София, като цената само на обучението без престоя е в размер на две минимални работни заплати. Пчеларите от селските райони нямат възможност да участват в такива обучения, защото самото пчеларство не позволява отделяне за продължително време от пчелина, а те са земеделски производители и отглеждат растения и животни, за които трябва да се грижат ежедневно. Друга част от тях са пенсионери и не могат да си позволят изискващите се разходи - както за участие в курсове, така и за абонамент на издания с пчеларска насоченост.

Решението

Всичко изброено до тук ни мотивира да създадем този проект, като включим редица дейности, насочени към изграждането и надграждането на екокултурата на местното население, намиращо се в 11 села в районите на Природен Парк “Русенски лом” и защитената местност “Топчийско дере” чрез запознаване с биоразнообразието в района, опазване горите и полята от пожари, екоакции за подобряване на състоянието на околната среда около реките, възстановяване на чешма и благоустрояване на моста към Етнографския музей в с. Топчии, почистване от отпадъци и оформяне на прилежащите площи към водни обекти, обучителни програми по биологично пчеларство, както и недопускане на повторно замърсяване на почистените площи.

В проекта се включиха близо 600 участници.

Научете още за: