Навигация: Проектът

Проект "Утре започва от днес"

"Бъдещето започва от днес, а не от утре!"
Папа Йоан Павел II

  Здравейте и добре дошли на официалния сайт на проект "Утре започва от днес", реализиран от фондация "Приятелска подкрепа", гр. Русе.

  България е страна с прекрасна природа и чудесни хора...

  Част от тези хора са малко по-различни от нас - те нямат родители и са изкарали детството си в институции (домове за сираци, приюти...) Доста от тях са в неравностойно здравословно състояние и имат нужда от специални грижи. Навършили пълнолетие, тези младежи обикновено остават на улицата, без да знаят как да си намерят работа, как да си сготвят или да се изперат. Te нямат необходимата подготовка за водене на самостоятелен живот. Много често отчаяни от живота и безсилни пред него стигат до просия, джебчийство и проституиране като единствени алтернативи.

   Развитието на децата и младежите от институциите, тяхната социална адаптация, подготовката им за самостоятелен живот, ресоциализацията и реализацията им в гражданското общество мотивираха ръководствата на фондацията и ДОВДЛРГ “Св. Димитър Басарбовски” да потърсят съмишленици в решаването на тези въпроси и да предложат форми за подобряване благосъстоянието на децата и младежите от институцията чрез настоящия проект, като голяма част от идеите в проекта са взети от модели на социална работа в европейските НПО.

Фондация "Приятелска подкрепа" е учредена в обществена полза и в състава й членуват учители, възпитатели, социални работници, журналисти и интелектуалци. Тя работи с неправителствени организации от Холандия, Германия, Франция и България. Холандски специалисти от три години обучават членовете на фондацията и предават своя опит в предоставянето на различни видове социални услуги.

  След поредица успешни проекти бе създадено и обзаведено Защитено жилище “Приятелска подкрепа” за младежи с интелектуални затруднения, напускащи специализирани институции. Защитеното жилище бе открито лично от госпожа Зорка Първанова като алтернативна социална услуга за младежите в неравностойно социално положение. Защитеното жилище е единствено в Русенска област и проектът по неговото изграждане и реализиране бе отличен от Фондация "Лале" с приза “Проект на годината 2005”.   Постигнатите резултати в работата станаха основа за идеята и реализацията на част от дейностите по настоящия проект. С този проект искахме да осъществим в български условия и една успешна европейска практика - социалната услуга  "Наблюдавано жилище".

Планирахме и дейности по благоустрояване на дворовете на ДОВДЛРГ и Защитеното жилище, ремонт и обдавеждане на Защитеното и Наблюдавано жилища.

  

   Чрез проект "Утре започва от днес" направихме опит да обединим усилията си и за решаване на проблемите, свързани с екологията и опазването на околната среда и да повишим екокултурата на децата и младежите в неравностойно социално положение, участвайки пряко в организираните акции.

  През последните няколко години състоянието на околната среда е тревожно - не се полагат достатъчно грижи за опазването на природните паркове, главно заради ниската екокултура на туристите, безразборната сеч, опожаряването, замърсяването с битови отпадъци.   Тъжна тенденция е непрекъснатото и необратимо унищожаване на ценни растителни и животински видове в световен мащаб. Процентът на унищожените риби, птици и бозайници вече се измерва с двуцифрени числа: 34% от рибите, 11% от общо 8615 ценни видове птици и 25 % от 4355 вида бозайници са безвъзвратно изгубени.

   Решихме да запознаем възможно най-голям брой младежи с биоразнообразието в районите на Централен Балкан (с. Валевци) и крайбрежната ивица на нос "Галата" и чрез поредица от дейности да допринесем за благоустрояването на заобикалящата ни среда, опазването и съхраняването на родната природа. Едновременно с това имахме желание да изградим умения за оцеляване сред природата,  да осъществим климатолечение, тъй като младежите са от поколенията, потърпевши в най-голяма степен от хлорните обгазявания в град Русе преди 15 години.

  Опитът от предишни проекти ("Млади приятели на природата", "Евроекоинтелект") ни даде увереност и възможност да организираме проекта така, че той да остане устойчив години наред и приложим и на други места в страната като социална и екологична практика от нов тип.

   Ние знаем, че не е нужно да чакаме утрешния ден, за да променим нещата към по-добро...

   Ние знаем, че можем да ги променим още ДНЕС!

   Предлагаме ви да научите повече за:


Copyright © Петър Събев, 2006 г.
Всички права запазени!