Навигация: Дейности

Дейности

  Дейностите по проекта бяха групирани в няколко основни направления, според техния вид и място на провеждане:

  В района на Централен Балкан:

  В района на нос Галата:

  В района на град Русе:

 

Предлагаме ви да научите повече за: