Навигация: Резултати

Резултати

  Основен показател, определящ ефективността на работата по проекта е неговата устойчивост. Проектните дейности бяха така планирани, че получените знания и придобитите умения останаха в съзнанието на участниците за цял живот.

  Беше създадено наблюдавано жилище като нов вид социална услуга както в Русенска област, така и в страната. Заедно със защитеното жилище, те бяха отремонтирани и обзаведени, като по този начин се създадоха условия да се ползват от няколко поредни випуска младежи в неравностойно социлно положение.  

  Младежите от ДОВДЛРГ, защитено и наблюдавано жилище придобиха знания и умения за основите на 17 професии: готвач, хигиенист, перач, гладач, строител, бояджия, дърводелец, зидаро-кофражист, арматурист, градинар, овощар, цветар, пожарникар, лесовъд, еколог, туристически водач, животновъд.

  По време на обученията по социалните програми бяха засегнати различни аспекти на общуването,  правилата на култура на поведение на личността на обществените места и в къщи, отиграха се варианти на запознаване с различни хора и на различни места, проведоха се дискусии от общообразователен и морално-етичен характер. Запознаха се с основите на трудовото законодателство и гражданското образование в касаещия ги обем.

  Вижте пълен списък на темите

  По време на лагерите младежите укрепнаха и възстановиха своето здраве чрез множество добре организирани мероприятия - походи, излети, игри на открито, състезания във водата, разходки, обучение по конна езда и ориентиране, скаутски дейности и др. Запознаха се с биоразнообразието в районите на два характерни ландшафта за България - Централен Балкан и българското черноморско крайбрежие. Редица културно-масови дейности подобриха тяхното самочувствие и им дадоха възможност да се изявят като певци, актьори, музиканти, художници и спортисти.

  В местата на пребиваване и в ДОВДЛРГ бяха създадени и отремонтирани 15 къта за отдих, изградени бяха 4 противопожарните табла, 12 обособени места за палене на огън, множество къщички за птици и една екопътека. Всички те ще останат години наред в полза на обществото. Бяха почистени и 2 км от коритото на р. Росица и 3 км от плажната ивица в района на нос Галата и кв. "Аспарухово".  

  Екологичните акции допълнително повишиха екокултурата и екосъзнанието както на преките участници в проекта, така и на допълнително присъединилите се хора от общността като съмишленици на нашите дейности.

  Проектът получи широка медийна подкрепа, като бе отразен в местните вестници и електронни медии.

  Виж в-к "Росица" 11.08.2006 г.

  Виж в-к "Росица" 18.08.2006 г.

  Ръководителите и участниците бяха канени на разговори и интервюта относно реализацията на дейностите. В самия край той получи и национално признание като за реализираните в него дейности фондация "Приятелска подкрепа" бе удостоена с приза "Благодеятел на годината 2006" в сферата на НПО.

blago.jpg (2067 bytes)

 

 

 


Copyright © Петър Събев, 2006 г.
Всички права запазени!